وبلاگِ آرام

خوش اومدین♡

وبلاگِ آرام

خوش اومدین♡

۰۷
فروردين

می خواهم امشب دعا کنم 
برای آبادانیِ کشورم 
برایِ شادیِ دل هایِ بی قرار 

و برایِ سامان گرفتنِ روزگارِ مردمی که به امیدِ فرداهایی بهتر ، سختیِ امروزهایشان را به جان خریده اند 

می خواهم دعا کنم 
برایِ شفایِ تمامِ بیماران ، برایِ سلامتیِ تمامِ آدم ها و برایِ خوشبختی و حالِ خوبِ هرکس که به معجزه ی امید ، ایمان دارد 

من روزهای خوب را ،
من آرزویِ تمامِ مردمِ سرزمینم را آرزو می کنم 
و می دانم که یکی از این روزهای بهاری ،تمامِ اتفاقاتِ خوب ، خواهند افتاد و درختانِ تحول ، جوانه خواهند زد

من بالای آسمانِ این شهر ، خدایی دیده ام که هر غیر ممکنی را ممکن می کند 

می دانم روزی می رسد که خاطراتِ روزهای سخت را مرور خواهیم کرد ، نفسی عمیق خواهیم کشید و آرام , زمزمه خواهیم کرد ؛ " بالاخره سیاهی تمام شد " 

من به معجزه ی امید و عشق ،
من به بزرگیِ پروردگارم، ایمان دارم.

  • آرام آ.